051-35414167-68 info@jav.ir
درباره اتوماسیون صنعتی

درباره اتوماسیون صنعتی

خودکارسازی (اتوماسیون)(automation) در زبان یونان باستان به معنی خود فرمان است. رباتیزه کردن یا اتوماسیون صنعتی(Industrial Automation)  به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه‌های تولید است . اتوماسیون به...