Warning: A non-numeric value encountered in /home/javir/domains/jav.ir/public_html/wp-content/themes/Divi-2.5-fa/functions.php on line 5557
051-35414167-68 info@jav.ir

محفظه آئروسل

  • دارای یک عدد فیلتر با راندمان99.99 درصد جهت جذب ذرات درشت تر از یک دهم میکرون.
  • فن تخلیه محفظه با CFM مناسب.
  • دارای یک عدد فشار سنج مناسب در داخل محفظه.
  • صفحه جلو دستگاه پلکسی گلاس، دارای دریچه دسترسی با نوار آب بند مناسب.
  • مجهز به محفظه سوختن مواد باروری.

توضیح: مقدار بسیار جزئی(حدود یک دهم گرم) از مواد باروری (که قابل اشتعال هستند) درون این محفظه قرار میگیرد. سپس با یک روش الکتریکی قابل کنترل از بیرون از محفظه میسوزند و تمامی دود حاصل از سوختن باید بتواند به شکلی از محفظه خارج شود. نکته اینکه این مواد تقریبا به صورت انفجاری میسوزند و هنگام سوختن به اطراف پاشیده میشوند.

  • دارای فن سیرکولاسیون جهت همگن کردن فضای داخل.
  • حجم داخلی حداقل یک متر مکعب و کاملا ایزوله با محیط بیرون.