051-35414167-68 info@jav.ir

کمک فنر

دستگاه تست میرایی و لوازم مکانیک و قسمت آزمون صدای کمک فنر و مکانیزم استحکام خمش و نیروی کناری ( جانبی تؤام )

آزمون دوام واحد خنک کننده ( بدون تست پوشش)

آون

فریزر

دستگاه دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد .

ارائه مدارک منطبق به 9000ISO

ارائه مدارک ایمنی منطبق به OHSAS 18000

ارائه مدارک محیط زیست منطبق به  14000ISO

آموزش منطبق به ایزو 10015