Warning: A non-numeric value encountered in /home/javir/domains/jav.ir/public_html/wp-content/themes/Divi-2.5-fa/functions.php on line 5557
051-35414167-68 info@jav.ir

تست کمپرسور یخچال

دستگاههای تست کمپرسور یخچال به صورت کامپکت مطابق استاندارد(4335 و 34-2-1562 و استاندارد 10639 بند 6 و 7 که از استاندارد 4335 استفاده می شود .)

جهت تک فاز و 3 فاز تا kw 2

پرینت نمودار از HMI

توان الکتریکی بر اساس استاندارد اندازه گیری توان خروجی موتور الکتریکی که توان خروجی موتور الکتریکی بر اساس اندازه گیری توان الکتریکی بر حسب جریان و ولتاژ می باشد

دریافت روش آزمون x و y انتخابی جهت ثبت نتایج آزمون در فرم گزارش بخش سوم استاندارد 4335 که محدوده ی روشهای استخراجی x و y باید از موارد گرماسنج سیال ثانویه ، مبرد سیستم مرطوب ، در خط رانش ، مبرد سیستم خشک ، گذرسنج بخار ، مایع مبرد ، چگالنده آب ، سرمایش بخار ، ضریب عملکرد و بازه ایزونتروپیک باشد .