051-35414167-68 info@jav.ir
دستگاه تست جک

دستگاه تست جک

دستگاه تست جک مطابق استاندارد 11530 ISO، شامل: قابلیت ثبت فشار در هنگام تغییرات نیرو . دارای نیوتن سنج ، HMI ،  لودسل ، کارت اکسپنشن سروموتور ، درایور ، گیربکس ، شاسی رنگ استاتیک ، تابلو برق و کنترل و ابزار مربوطه . فریزر 40- دقیق آزمایشگاهی  PID کنترل دو درب ، درب...