051-35414167-68 info@jav.ir
تست کمپرسور یخچال

تست کمپرسور یخچال

دستگاههای تست کمپرسور یخچال به صورت کامپکت مطابق استاندارد(4335 و 34-2-1562 و استاندارد 10639 بند 6 و 7 که از استاندارد 4335 استفاده می شود .) جهت تک فاز و 3 فاز تا kw 2 پرینت نمودار از HMI توان الکتریکی بر اساس استاندارد اندازه گیری توان خروجی موتور الکتریکی که توان...