• اداره استاندارد گیلان
 • اداره  استاندارد آذربایجان
 • اداره استاندارد بوشهر
 • اداره استاندارد زنجان
 • اداره استاندارد مشهد
 • اداره استاندارد یاسوج
 • اداره استانداردشیراز
 • پژوهشکده روباتیک کرمان
 • دانشگاه آزاد شیروان
 • دانشگاه آزاد قوچان
 • دانشگاه آزاد گناباد
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه آزاد مشهد و گلبهار
 • دانشگاه آزاد یزد
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شرکت  بسپار تابان
 • شرکت  بهران فیلتر
 • شرکت  سنگ بن
 • شرکت ایمن پردازان رستاک
 • شرکت برنا آزمون پارس
 • شرکت بهین آزمون اروند
 • شرکت پولاد پلاستیک
 • شرکت پولاسا
 • شرکت پویا گستر
 • شرکت جهان آزمای جنوب
 • شرکت فومن شیمی
 • شرکت سیراف آزمون لیان
 • شرکت شایان کاو
 • شرکت کابل خودرو سبزوار
 • شرکت کلوان
 • شرکت لیان بوشهر
 • شرکت مدیریت کیفیت جنوب
 • شرکت معیار گستر
 • شرکت مهسا الکتریک
 • شرکت هگمتانه
 • صنایع  سرساز
 • صنایع جوادالائمه
 • کارخانه  ایران چاشنی
 • کارخانه جهان کار توس
 • کارخانه لامپ افروغ
 • گروه کارخانجات پارت لاستیک